Cách sử dụng la bàn trên điện thoại 1

Cách sử dụng la bàn trên điện thoại

Hiện nay trên cả dòng máy Iphone và Android đều có ứng dụng la bàn để người dùng có thể dễ dàng tra phương hướng, phục vụ cho việc xem hướng nhà, hướng xuất hành hoặc trong những trường hợp…